Security awareness

In de training Security Awareness ligt de focus op het herkennen van afwijkend gedrag en proactief handelen. Herkenning is een belangrijke eerste stap in het voorkomen van ongewenste situaties. Want eenmaal bewust van een afwijkende situatie of afwijkend gedrag kunt u sneller en gerichter ingrijpen en het gesprek aangaan. 
Onze trainers hebben kennis vergaard vanuit hun achtergrond bij politie, defensie en ervaring in bijvoorbeeld persoonsbeveiliging. Deze kennis delen zij graag met u.

  • Training bij ons of op locatie

  • Gekwalificeerde trainers

  • Ontvang officiële diploma’s

Informatie aanvragen

Herkennen en beoordelen van afwijkend gedrag
Wat wordt nou eigenlijk bedoeld met afwijkend gedrag? Onze trainers hebben jarenlange ervaring in uiteenlopende vormen van beveiliging. Zij weten dan ook welke afwijkende gedragingen zich voor kunnen doen, hoe dat eruit kan zien en wanneer iets een risico kan opleveren. U leert scherp observeren en ontwikkelt een beoordelingsvermogen voor de verschillende vormen van agressie. Frustraties of angst zullen bijvoorbeeld om een andere aanpak vragen. En misschien heeft u zelf voorbeelden die van toepassing zijn binnen uw bedrijf. Wij sluiten aan bij de wensen en dagelijkse realiteit.

Ingrijpen met behulp van gesprekstechnieken
De training bestaat uit een combinatie van verschillende theorieën en casuïstiek.
Naast herkenning van afwijkend gedrag en het inschatten van risico’s oefenen we ook het ingrijpen. Gesprekstechnieken zijn hierin het belangrijkste. Door iemand op de juiste wijze aan te spreken, begrip te tonen – met inachtneming van je eigen grenzen – kunt u de-escalerend optreden.
Door te weten wat u wanneer het beste kunt zeggen, gaat u met zelfvertrouwen de situatie aan.   

Aangeven van grenzen
Langzaam maar zeker gaat iemand steeds verder dan wat goed voelt. Door niet alleen gedrag van een ander te herkennen maar ook de eigen gevoelens en gedachten, zorgt u ervoor dat de regie bij u blijft. Onze trainers werken daarmee aan weerbaarheid, zelfvertrouwen en het stevig in de schoenen staan. Het gevolg daarvan is een proactieve houding waardoor u eerder kunt ingrijpen.

Fysieke begrenzing
In sommige situaties of in bepaalde branches is fysiek ingrijpen aan de orde. Het gebruik van speciale technieken biedt bescherming voor alle betrokkenen.
Op vraag kunnen onze trainers dit met u oefenen.

Maatwerk
Iedere vraag om beveiliging is uniek, juist omdat geen enkele persoon of bedrijf hetzelfde is.
Afhankelijk van het vraagstuk ontwerpen wij een training op maat. Van één dagdeel tot meerdere dagen, voor een eenmalige training of juist met periodieke herhalingen. Voor grotere groepen of een individu, met of zonder acteurs; alles is mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

De training Security Awareness bestaat uit 4 pijlers.

  • Herkennen van afwijkend gedrag
  • Beoordelen of het risicogedrag is
  • Op passende wijze ingrijpen
  • Aangeven van grenzen

Informatie ontvangen voor deze training?

Informatie aanvragen

Beoordeeld met een 4,5/5 ★★★★★