BHV Training

Elke organisatie dient een gediplomeerd BHV’er in huis te hebben. In onze cursus BHV werken wij volgens de kwaliteitseisen gesteld door het onafhankelijk Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening. Deze eisen gelden voor zowel de oefenstof als voor onze trainers. Hiermee bent u als werkgever verzekerd van medewerkers die volgens de laatste wet- en regelgeving adequaat hulp kunnen verlenen. Na afloop ontvangen zijn een officieel BHV-diploma.

 • Training bij ons of op locatie

 • Gekwalificeerde trainers

 • Ontvang officiële diploma’s

Informatie aanvragen

Inhoud van de BHV cursus
Wij bieden twee verschillende BHV-cursussen aan: de basis BHV-cursus en de herhalingscursus. Beide cursussen duren 1 dag. De basiscursus is bedoeld voor diegene die nog geen BHV-diploma heeft behaald, of wanneer het diploma langer dan 3 maanden is verlopen. Tijdens deze intensieve dag vergaren de toekomstige BHV’ers alle noodzakelijke kennis om te kunnen handelen tijdens 4 noodsituaties binnen het bedrijf: 

 • Ontruiming
 • Niet-spoedeisende eerste hulp
 • Spoedeisende eerste hulp
 • Brandbestrijding 

Aan het einde van de dag wordt er zowel in theorie als in de praktijk getoetst of de BHV’er beschikt over de vereiste competenties. 

BHV voor beveiligers

De cursisten ontvangen van onze ervaren docenten uiteraard de benodigde en algemene theorie. Maar waar het om draait is het kunnen toepassen van deze kennis in de praktijk. En daar maken wij het verschil. Onze ervaring in de beveiligingsbranche zorgt voor passende onderwerpen en real life rollenspellen en oefenscenario’s waardoor uw medewerkers bij een incident de situatie herkennen en de juiste handelingen kunnen uitvoeren. Wij werken vanuit een vaste reeks van handelingsperspectieven, met de theorie als aanvulling.

BHV herhalingscursus

Het BHV-diploma is maar beperkt geldig, namelijk 1 jaar. Nadat het jaar verstreken is, verliest de BHV’er zijn bevoegdheid. Daarom is het van belang om tijdig de herhalingscursus te volgen. Om deel te kunnen nemen aan de herhalingscursus is een geldig erkend BHV-diploma vereist.

De herhalingscursus staat volledig in het teken van praktijksituaties. De cursus kan naar wens worden ingericht, zolang de 4 noodsituaties maar behandeld worden. Onze instructeurs maken organisatie-specifiek een herhalingscursus, waardoor de meest voorkomende incidenten van uw organisatie worden behandeld. Wanneer de herhalingscursus met succes wordt afgerond ontvangt de deelnemer een nieuwe BHV-pas conform de exameneisen van het NIBHV.
Interesse in een BHV-cursus voor uw organisatie? Neem dan nu contact met ons op.

Vraag hier om meer informatie

Voordelen van Intelligent Security trainingen

 • Een werkomgeving waarin mensen zich veilig voelen
 • Minder vaak escalaties dankzij de geleerde gesprekstechnieken
 • Zicht op knelpunten en inzicht in verbeteringen
 • Werknemers die fysiek weerbaarder zijn
 • Werknemers die zich gehoord en gezien voelen
 • Minder verzuim wanneer agressie de oorzaak is
 • Een concrete totaalaanpak toepasbaar in crisissituaties en bij incidenten

Meer informatie over deze training?

Informatie aanvragen

Beoordeeld met een 4,5/5 ★★★★★