Agressie regulatie

Als zorgprofessional wordt u regelmatig geconfronteerd met ongewenst en agressief gedrag, zowel van cliënten als van familieleden en mantelzorgers. Vaak komt deze agressie voort uit onmacht of frustratie, of om een snellere behandeling af te dwingen. Of het nu gaat om schelden, bedreigen, intimideren of slaan, agressie heeft waarschijnlijk een enorme impact op u als slachtoffer en op uw collega’s. Dit mag nooit worden getolereerd.

  • Training bij ons of op locatie

  • Gekwalificeerde trainers

  • Ontvang officiële diploma’s

Informatie aanvragen

Practice makes perfect
Intelligent Trainingen leert zorgprofessionals effectief om te gaan met de verschillende uitingsvormen van agressie aan de hand van tr ainingen, coaching en begeleiding. Wij kunnen weerbaarheidstrainingen verzorgen aan mensen die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen. In deze training leren wij u hoe escalatie van emoties te voorkomen, vergroten van het zelfvertrouwen en hoe effectief en professioneel om te gaan met ongewenst en agressief gedrag van cliënten, familieleden en mantelzorgers.

 

Werkwijze

Een weerbaarheidstraining is de juiste combinatie van verbale, mentale en fysieke oefeningen. De combinatie blijkt het meest effectief te zijn in de verdediging tegen ongewenst gedrag. De fysieke oefeningen in onze training zijn bedoeld om eigen kracht te ervaren en te versterken. Ja en Nee gevoelens te laten zien en kwetsbare plekken van de tegenstander te kunnen herkennen.

Er is aandacht voor:
• Ademhalingstechnieken
• Weerbaar stemgebruik
• Weerbare houding en lichaamstaal

Het is een combinatie uit trainingen sociale vaardigheid en agressie beheersing. De oefeningen vormen een geïntegreerd geheel met weerbaarheid al uitgangspunt. In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursist. Het maken van duidelijke afspraken zorgt ervoor dat een team of individu agressief gedrag succesvol kan reduceren en voorkomen. Dit vergroot werkplezier, geeft energie en zorgt voor minder uitval.

Kortom: duidelijkheid over agressie is een goede investering voor de
langere termijn!
In onze trainingen staat het leerplezier en het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Deelnemers leren agressie, intimidatie en overige grensoverschrijdende gedragingen (kortweg: agressief gedrag) te observeren, analyseren en te benoemen. Daarnaast leren deelnemers vaardigheden die de-escalerend werken en aansluiten bij de werkomstandigheden. Door deze manier van trainen wordt het gevoel van veiligheid op de werkvloer onderhouden én vergroot.

Leerdoelen

  • Omgaan met verbale agressie;

  • Omgaan met intimidatie;

  • Omgaan met fysieke agressie;

  • Geweldsbeheersing staand;

Meer informatie over deze training?

Informatie aanvragen

Beoordeeld met een 4,5/5 ★★★★★