Maak veiligheid op de werkvloer uw topprioriteit

In een aantal sectoren hebben werknemers bovengemiddeld te maken met agressie, intimidatie of dreigende situaties. Wij versterken managementteams bij het maken van een gedegen plan om de werkomgeving structureel veiliger te maken. Ook trainen we medewerkers in het omgaan met agressie en het handelen in onveilige situaties.

Vraag nu informatie aan

Onze gecertificeerde medewerkers hebben een achtergrond in crisismanagement en in het veilig houden van grote evenementen. Bijvoorbeeld als Projectleider Veiligheid, waar zij soms verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van duizenden mensen. Dat vraagt om een praktisch plan waarin belangen zijn afgewogen en waarvan zeker is dat het uitvoerbaar is. Met kennis van zaken creëren wij een aanpak die werkt. Of dat nu gaat om BHV, om conflicthantering of een totaalconcept in veiligheid: uw uitdaging gaan wij graag samen met u aan.

In de trainingen gericht op het omgaan met agressie wordt gebruik gemaakt van theorie en bewezen gesprekstechnieken. Maar de kracht van onze trainers en ons onderscheidend vermogen ligt in de eigen ervaringen die zij als beveiliger hebben opgedaan.

Bedrijven en instellingen weten dat hun medewerkers met agressie te maken hebben en dat daarbij soms sprake is van handelingsverlegenheid. Om dit aan te pakken worden uiteenlopende plannen gemaakt. Maar een goed uitgangspunt betekent nog niet altijd dat een plan voldoende is. Wij delen de mening dat veiligheid voor medewerkers hoort bij goed werkgeverschap. En wij weten dat een integrale aanpak dit mogelijk maakt.

Informatie aanvragen

Onze trainingen

TRAINING

Agressie
regulatie

Agressie is helaas iets waar steeds meer medewerkers mee te maken hebben. In deze training geven wij jou de tools mee om hier beter mee om te gaan en om succesvol situaties te de-escaleren. Wij leren jou om de signalen te herkennen in je lichaam die stress opbouwen waardoor je dicht klapt of niet meer helder kan nadenken. En daar vervolgens uit te komen met bepaalde ademhalingsoefeningen en kennis om de situatie onder controle te krijgen. Gesprekmodellen zijn ook onderdeel van deze training, met de juiste gespreksmodellen kun je reacties de-escaleren en ombuigen naar het gewenste gedrag.

Bekijk training

TRAINING

BHV-AED

Elke organisatie dient een gediplomeerd BHV’er in huis te hebben. In onze cursus BHV werken wij volgens de kwaliteitseisen gesteld door het onafhankelijk Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening. Deze eisen gelden voor zowel de oefenstof als voor onze trainers. Hiermee bent u als werkgever verzekerd van medewerkers die volgens de laatste wet- en regelgeving adequaat hulp kunnen verlenen. Na afloop ontvangen zijn een officieel BHV-diploma. 

Bekijk training

TRAINING

Security
awareness

Heb jij altijd in de gaten wat er om jou heen gebeurt? Zie je onveilige situaties, escalaties of afwijkend gedrag aankomen. In deze training leer je om te zien wat er om je heen gebeurt. Wat is normaal, wat wijkt af en waarom wijkt dat af. Onze trainers met politie en defensie achtergrond of opleidingen leren jou en je medecursisten vroegtijdig afwijkend gedrag of een afwijkende situatie te herkennen. Zodat je vroegtijdig in kan grijpen of kan gaan handelen.

Bekijk training

Tijdens de training

Learning & Development is onderdeel van Intelligent Security, een organisatie gespecialiseerd in alles wat mensen, omgevingen en samenkomsten beveiligt.
Dat wordt gedaan met diverse middelen, met ervaren professionele beveiligers en met startende beveiligers die intern worden opgeleid door onze eigen trainers. Inmiddels hebben we honderden mensen getraind die actief zijn in situaties waar men goed moet kunnen inschatten wat nodig is om te de-escaleren of conflicten op een goede manier te hanteren.

Doordat onze gecertificeerde trainers naast hun rol als opleider en veiligheidsadviseur nog met regelmaat werken in de praktijk, bieden wij een unieke aanpak. “Anders dan anders. Praktisch toepasbaar” is wat we horen van opdrachtgevers. Wij weten als geen ander waar uw medewerkers mee te maken krijgen. En wij weten als geen ander wat werkt om te komen tot een structureel veilige werkomgeving.

Informatie aanvragen

Werken met ons betekent

 • Een werkomgeving waarin mensen zich veilig voelen
 • Minder vaak escalaties dankzij de geleerde gesprekstechnieken
 • Zicht op knelpunten en inzicht in verbeteringen
 • Werknemers die fysiek weerbaarder zijn
 • Werknemers die zich gehoord en gezien voelen
 • Minder verzuim wanneer agressie de oorzaak is
 • Een concrete totaalaanpak toepasbaar in crisissituaties en bij incidenten

Learning & Development is onderdeel van Intelligent Security.

De kracht van Intelligent Security is het one-stop-shop-principe. Voor alles wat te maken heeft met het vergoten van veiligheid kunt u bij ons terecht.

 • Safety & security consultancy
 • Crowd management
 • Horeca- Evenementenbeveiliging
 • Hoog risico beveiliging 

CCTV is een ander onderdeel binnen ons bedrijf.

Hier bieden wij alles wat te maken heeft met cameratoezicht. Grote evenementen, gemeenten, sportclubs maken gebruik van onze kennis, ervaring en de extra ogen in de vorm van een (tijdelijke) camera-installatie.

Naar CCTV

Over ons

Intelligent Security is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen twee beveiligingsbedrijven. EBM Security ging in dat jaar samen met Intelligent Security. De naam bleef onveranderd omdat deze past bij wie we zijn en hoe we werken. Planmatig, flexibel, menselijk en met gebruik van intelligente oplossingen.
Het onderdeel Learning & Development komt voort uit hoe wij kijken naar goed werkgeverschap. Want ook in onze branche geldt: een leven lang leren maakt sterker en zorgt voor een continue kwaliteit. Dat gunnen we onze eigen mensen én de partijen waarmee we samenwerken.

Deze visie hebben we gecombineerd met onze jarenlange ervaring in de wereld van beveiliging. Het resultaat is een drietal succesvolle en praktisch toepasbare trainingen om veiligheid op de werkvloer te vergoten. Onze kennis en kunde dragen we over aan zorginstellingen, overheidsinstanties en bedrijven waar veiligheid hoog op de agenda staat.
Ook bij u?

Maak een geheel vrijblijvende afspraak voor een nadere kennismaking. We ontmoeten u graag!